• 正社員
  • 静岡県
  • 正社員
  • 静岡県

SHIZUOKA

Lương cơ bản: 151,200~ yên

※ Trợ cấp  cải thiện: 23,000 yên (dựa vào doanh thu công ty)

※ Trợ cấp  làm đêm : 6,500 yên/lần

※Trợ cấp đi lại: giới hạn 14,700 yên/ tháng

Thưởng: 2 lần/ năm

=>Tổng 2.0 tháng lương

〇Tăng lương: 1 lần/năm

Ngày nghỉ: 9 ngày/ tháng

※Giờ làm việc:

1)11:00~20:00
2)8:30~17:30
3)7:00~16:00
4)Ca đêm:

16:30~9:30

〇Ưu điểm:

※Viện ở vị trí thuận lợi

※Môi trường làm việc nhiều nhân viên người nước ngoài mang tính đa quốc gia, thoải mái

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs