• 正社員
  • 静岡県
  • 正社員
  • 静岡県

SHIZUOKA

※Lương cơ bản: 151,200~ yên

※ Trợ cấp  cải thiện: 23,000 yên

※ Trợ cấp  làm đêm : 6,500 yên/lần

※Trợ cấp đi lại: giới hạn 14,700 yên/ tháng

※Thưởng: 2 lần/ năm

=>Tổng 2 tháng lương

※Có  tăng lương 1 lần/năm vào tháng

※Ngày nghỉ: 9 ngày/ tháng

※Giờ làm việc:

1)11:00~20:00
2)8:30~17:30
3)7:00~16:00
4)Ca đêm:16:30~9:30

※Viện ở vị trí thuận lợi

※Vật giá sinh hoạt hợp lý vừa sức với thu

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs