• 正社員
  • 栃木
  • 正社員
  • 栃木

TOCHIGI

※Lương cơ bản: 145,000〜160,000 yên

※Trợ cấp năng lực: 5000〜20,000 yên

※Trợ cấp cải thiện: 7000〜10,000 yên

※Trợ cấp chuyên cần: 10, 000 yên

〇 Mức lương dự đoán: 167,000 yên

※Thưởng:  1 năm/2 lần/ tổng 2,2 tháng lương

※Có  tăng lương

※Năm nghỉ 105 ngày

※Giờ làm việc:

1) 8:30〜17:30

※ Đãi ngộ thưởng nhiều

※Không có kí túc xá

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs