• 正社員
  • 栃木県
  • 正社員
  • 栃木県

TOCHIGI

※Lương cơ bản: 172600~255000 yên

※Trợ cấp làm đêm: 5,000 yên/lần(trung bình 4〜5 lần/tháng )

〇Tổng lương : 177,600〜250,000 yên

〇Thưởng:  2 lần/năm

=>Tổng 3.0 tháng lương

〇Tăng lương: hàng năm

※Ngày nghỉ: 112 ngày/năm

〇Giờ làm việc:

1)6:45~15:45
2)8:30~17:30
3)12:15~21:15
4)21:00~7:00( giải lao 120 phút)

〇Ưu điểm:

※Môi trường làm việc thoải mái, cuộc sống thuận tiện

※Lương, thưởng cao phù hợp với năng lực

※Hỗ trợ phỏng vấn online

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs