• 正社員
  • 茨城県
  • 正社員
  • 茨城県

TOCHIGI

Lương cơ bản: 160,000〜yên

※ Trợ cấp cải thiện: 3,000〜30,000 yên

※Tổng mức lương: 163,000 yên

Tăng lương hàng năm: 1000〜3000 yên

※Ngày nghỉ: 105 ngày/năm

※Giờ làm việc:

1) 8:30〜17:30
2) 7:30〜16:30
3) 10:00〜19:0

〇Điểm lợi:

※Trợ cấp bằng cấp:

・介護職員初任者: 3,000 yên/tháng

・介護福祉士: 5,000 yên/tháng

・たん吸引(1、2号): 5,000 yên/tháng

=>Điều kiện: cam kết gắn bó với công ty ít nhất 2 năm

※Sempai dạy việc tận tình

※Viện rất khuyến khích nhân viên học lấy  bằng

※Viện thích hợp với người có nguyện vọng làm ca ngày

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs