• 正社員
  • 栃木県
  • 正社員
  • 栃木県

TOCHIGI

Lương cơ bản: 145,000〜160,000 yên

※ Trợ cấp nghề nghiệp: 5,000〜20,000 yên

※ Trợ cấp  cải thiện: 7,000〜10,000 yên

※ Trợ cấp làm đêm: 7,000 yên/lần (trung bình 4 lần/tháng)

※ Trợ cấp chuyên cần: 10,000 yên

※ Trợ cấp nhà ở: 20,000 yên

〇Thưởng: 2 lần/năm

=>Tổng 2 tháng lương

Tăng lương hàng năm

※Ngày nghỉ: 105 ngày/năm

※Giờ làm việc:

1) 8:30〜17:30
2)17:00〜9:00(giải lao 180 phút)

※Có bằng Kaigo Fukushi tăng 1man〜2man/ lương cơ bản

※Hỗ trợ chi phí thi lấy bằng

※Phù hợp với ứng viên vừa làm vừa học lấy bằng chuyên môn

※Thưởng, trợ cấp nhiều

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs