• 契約社員
  • 東京
  • 契約社員
  • 東京

TOKYO- SHINJUKU

※Lương cơ bản: 166,560~168,000〜 yên

※ Trợ cấp cải thiện: 10,000 yên

※ Trợ cấp cố định: làm trên 60 tiếng:  Up 25% lương

※ Trợ cấp làm thêm các ngày nghỉ/lễ: Up 35% lương

※ Trợ cấp  làm đêm  (22:00~5:00): Up 25% lương

=> Sau 6 tháng có chế độ lên nhân viên chính thức

※ Mức lương dự đoán: 176,560 yên

※Thưởng tùy theo thành tích

※Có  tăng lương

※Hỗ trợ tiền nhà: 15,000 yên/tháng

※Ngày nghỉ: 107 ngày/ năm

※Giờ làm việc:

6:45~21:00=> có thể chia làm nhiều ca

VD:6:30~11:30/15:00~18:00

19:45~7:45=> ca đêm

※Nơi làm việc nằm ở vị trí thuận lợi

※Lịch làm việc linh động

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs