• 正社員
  • 東京
  • 正社員
  • 東京

TOKYO- OOTA/MEGURO

※Lương cơ bản: 175,249 yên

※ Trợ cấp cải thiện: 13,000 yên

※ Trợ cấp  làm đêm : 40,000 yên/ tháng

=>8,000 yên/ tháng (đào tạo 3 tháng để được làm đêm)

※ Mức lương dự đoán: 228,249 yên

※Thưởng: 2 lần/ năm/70% tổng thu nhập

※Có  tăng lương 1 lần/ năm

※Ngày nghỉ: 9 ngày/tháng

=>1 tháng có thể đăng ký 2 ngày nghỉ theo ý muốn

※Giờ làm việc:

・7:00-16:00
・11:00-20:00
・17:00-10:00 (ca đêm)
・9:00-18:00
・10:00-15:00

※Công ty hỗ trợ học thi lấy chứng chỉ chuyên ngành

※Thưởng bằng KAIGO FUKUSHI 10,000/ tháng

※Viện có nhiều Senpai Việt đang làm

※Nơi làm việc thuận tiện

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs