• 正社員
  • 東京
  • 正社員
  • 東京

TOKYO

1. Cố định:

Lương cơ bản : 155,900 yên

※ Trợ cấp điều chỉnh: 15,590 yên

※ Trợ cấp nghiệp vụ điều dưỡng: 32,500 yên

※ Trợ cấp nhà ở: 10,000 yên

=>6 tháng đầu:

※ Trợ cấp đi sớm về muộn: 2,000 yên (1 lần/500 yên、bình quân 2 lần/tháng)

=>6 tháng- 1 năm  sau:

※ Trợ cấp làm đêm: 36,000 yên-9,000 yên/ lần (trung bình  4 lần/tháng)

Thưởng: 2 lần/năm

=>6 tháng đầu: 171,490 yên

=>6 tháng trở đi: 342,980 yên

Tăng lương :

=> (tháng 4・10) : 1,500 yên/nửa năm

※Ngày nghỉ: 120 ngày trở lên/năm

=>Được chọn 3 ngày nghỉ

※Giờ làm việc:

7:00~16:00

8:00~17:00

9:00~18:00

10:00~19:00

=>Ca đêm: 17:30~9:15

Xoay ca trực từng khu vực:

A:0:30~2:30
B:2:30~4:30

〇Ưu điểm:

※Tổ chức các buổi du lịch/đại hội thể thao cho nhân viên

※Hỗ trợ tiền nhà

※Hỗ trợ chi phí chuyển nhà:  giới hạn 50,000 yên

※Hỗ trợ bằng : 介護福祉士実務者研修+5,000 yên

※Viện cách xa thành phố

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs