• 正社員
  • 東京都
  • 正社員
  • 東京都

TOKYO

Lương cơ bản: 155,900 yên

※ Trợ cấp điều chỉnh: 15,590 yên

※ Trợ cấp nghiệp vụ điều dưỡng: 32,500 yên

※ Trợ cấp nhà ở: 10,000 yên

Sau 6 tháng:

※Trợ cấp ca sớm: 2,000 yên(500 yên/ lần, trung bình 2 lần/tháng)

〇6 tháng – 1 năm sau:

※ Trợ cấp làm đêm: 36,000 yên (9,000 yên/ lần,trung bình 4 lần/tháng)

〇Thưởng: 2 lần/ năm

=>Sau 6 tháng: 171,490 yên

=>Trên nửa năm: 342,980 yên

〇Ngày nghỉ: 120 ngày trở lên/ năm

=>Được lựa chọn 3 ngày nghỉ/ tháng

Giờ làm việc:

1) 7:00~16:00

2)8:00~17:00

3) 9:00~18:00

4)10:00~19:00

Ca đêm:

17:30~9:15(giải lao 60 phút)

〇Điểm lợi:

※Trợ cấp bằng cấp:

Kaigo Fukushi: 5,000 yên/tháng

※Hỗ trợ chi phí chuyển nhà: 50,000 yên

※Nơi làm việc yên tĩnh, không khí trong lành, cách xa thành phố

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs