Tuyển dụng điều dưỡng Tokyo (nữ) OP-08418

  • 正社員
  • 東京
  • 正社員
  • 東京

TOKYO

Lương cơ bản từ 160,000 yên
〇 Trợ cấp ca đêm: 5,500 yên~ 6,500 yên / 1 lần (trung bình 5 lần)
〇 Trợ cấp chuyên cần  5,340 yên
*Thưởng 2 lần tổng 1.5 tháng lương
*Tháng nghỉ 7~8 ngày
*Có tăng lương 1 lần hàng năm
*Hiện tại có 3 tts Việt Nam đang làm việc tại viện

Giờ làm việc
①8:00~17:00(giải lao 60 phút)
②9:00~18:00(giải lao 60 phút)
③11:00~20:00(giải lao 60 phút)
④16:00~ 9:00 (giải lao 120 phút)

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs