Tuyển dụng điều dưỡng TOYAMA (nữ) OP-08059

  • 正社員
  • 富山
  • 正社員
  • 富山

TOYAMA

Lương cơ bản từ 165,000 yên
〇 Trợ cấp ca đêm: 10,000 yên / 1 lần (trung bình 4~5 lần)
〇 Trợ cấp cải thiện : được cung cấp dưới dạng tiền thưởng
〇 Trợ cấp cải thiện đặc biệt 8,000 yên
〇 Trợ cấp kĩ thuật 7,500 yên
〇 Trợ cấp tiền nhà tối đa 20,000 yên (khi sống ở gần công ty)

*Thưởng 2 lần tổng 1.75 tháng lương

〇7:00~16:00
〇8:30~17:30
〇1:10:00~19:00
〇2:12:00~21:00
〇17:00~翌日9:00
*Có senpai người Việt Nam dạy việc

*Có trợ cấp nhà ở

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs