• 正社員
  • 山口県
  • 正社員
  • 山口県

YAMAGUCHI

Lương cơ bản: 140,000~ yên

※ Trợ cấp cải thiện: 20,000~60,000 yên

※ Trợ cấp  làm đêm : 7,000 yên/ 1 lần(trung bình 1 tháng 4,5 lần)

※ Mức lương dự đoán: 157,002~195,301 yên

Thưởng: 3 lần/ năm

=> Tổng 4.0 tháng lương

〇Tăng lương: 1 lần/ năm

※Ngày nghỉ: 110 ngày/ năm

=>Lịch nghỉ được điều chỉnh hàng năm

※Giờ làm việc:

・7:30-16:00
・8:30-17:00
・10:00-19:30

(Ca đêm)
・16:30-8:30=> tháng 4,5 lần

※Thăm quan viện trước khi vào làm

※Đăng ký làm việc theo từng bộ phận, thiết bị nếu có nguyện vọng

※Thưởng cao, ca đêm nhiều

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs