• 正社員
  • 山口県
  • 正社員
  • 山口県

YAMAGUCHI

Lương cơ bản: 140,000~ yên

※ Trợ cấp cải thiện: 20,000~60,000 yên

※ Trợ cấp  làm đêm : 7,000 yên/ 1 lần(trung bình 4-5 lần/tháng)

※Tổng lương: 188,000 yên

Thưởng: 3 lần/ năm

=> Tổng 4.0 tháng lương

〇Tăng lương: 1 lần/ năm

※Ngày nghỉ: 110 ngày/ năm

※Giờ làm việc:

・7:30-16:00
・8:30-17:00
・10:00-19:30

(Ca đêm)

・16:30-8:30

=> tháng 4,5 lần

〇Ưu điểm:

※Được thăm viện trước khi vào làm chính thức

※Được lựa chọn bộ phận, thiết làm việc

※Lương, thưởng cao

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs