• 正社員
  • 山口県
  • 正社員
  • 山口県

YAMAGUCHI

※Lương cơ bản: 140,000 yên

※ Trợ cấp cải thiện: 20,000~60,000 yên

※ Trợ cấp  làm đêm : 7,000 yên/lần( tháng 4, 5 lần )

※Thưởng:  1 năm/3 lần/ tổng 4 tháng lương

※Có  tăng lương 1 năm/ lần

※Ngày nghỉ: 110 ngày/ năm

※Giờ làm việc:

①7:30〜16:00
②8:30〜17:00
③10:00〜19:30
Ca đêm: 16:30~8:30(tháng/4,5 lần)

※Trước khi vào làm được thăm viện và lựa chọn bộ phận muốn làm

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs