• 正社員
  • 山口県
  • 正社員
  • 山口県

YAMAGUCHI

Lương cơ bản: 148,000 yên

※ Trợ cấp nhà ở: 5,000 yên

※ Trợ cấp bằng cấp: 1,000〜5,000 yên

Thưởng: 3 lần/ năm

=> Tổng 2.0 tháng lương (dựa vào thành tích năm trước)

〇Tăng lương: hàng năm

※Ngày nghỉ: 108 ngày/năm

※Giờ làm việc:

09:00 – 18:00

〇Ưu điểm:

※Trợ cấp nhà ở hàng tháng

※Thưởng nhiều

※Phù hợp với ứng viên có nguyện vọng làm ca ngày

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs