• 正社員
  • 山梨県
  • 正社員
  • 山梨県

YAMANASHI

〇Lương cơ bản: :185,036 yên( 1080 /h, 8h/ngày X 21.4 ngày)

※Trợ cấp ca đêm: 5,000 yên/lần( trung bình 4〜5lần/tháng)

=>Được đào tạo 6 tháng kỹ năng trực ca đêm

〇Tổng : 205,036 yên

〇Tăng lương: dựa vào thành tích năm trước

※Ngày nghỉ:  108 ngày/năm

※Giờ làm việc: 8 tiếng/ ngày

1)07:00~16:00
2)08:30~17:30
3)10:30~19:30
4)17:00~09:00

〇Ưu điểm:

※Thưởng bằng cấp nếu có

※Hỗ trợ kí túc xá phòng đơn

=> 2,5 man/tháng ( chưa bao gồm điện, nước,gas)

※Hỗ trợ kí túc xá

※Lương cao, hỗ trợ chế độ phúc lợi nhiều

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs