Tuyển dụng điều dưỡng Saga (nam; nữ) OP-07941

  • 正社員
  • 佐賀
  • 正社員
  • 佐賀

 Saga

[Lương cơ bản + phụ cấp]
〇Lương cơ bản: 132,200 yên
〇Trợ cấp cải thiện điều trị: 27.500 yên
〇Trợ cấp phù hợp (cố định): 21442 yên
〇 Trợ cấp ca đêm: 5000 yên / lần (trung bình 4 lần một tháng)
〇Trợ cấp tiền thuê nhà: 25,000 yên
「Lịch làm việc」
18:30-17:30
27:00-16:00
312:00-21:00
16:45‐21:15
〇Có thưởng 2 lần / năm, trong 2,2 tháng (làm việc nửa năm 50% lương 100% cho 1 năm làm việc trở lên)

〇Có tăng lương vào tháng 4 hàng năm (năm ngoái là 1100 yên) khi làm việc hơn nửa năm

 

→Đơn tiếng nhật

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs