• 契約社員
  • 岐阜県
  • 契約社員
  • 岐阜県

GIFU

〇Lương cơ bản: 173,000 yên

※Trợ cấp tăng ca: 50,000 (bình quân 40 tiếng tăng ca/tháng)

〇Thưởng

〇Tăng lương: hàng năm

〇Ngày nghỉ: 105 ngày/ năm

※Giờ làm việc:
6:00~22:00 (8h/ngày)

〇Ưu điểm:

※Hỗ trợ đồng phục

※Được đi du lịch tổ chức cho nhân viên

※Hỗ trợ suất ăn giá rẻ 1man5/ tháng

※Hỗ trợ kí túc xá phòng đơn: 10,000 yên/tháng

※Hỗ trợ kí túc xá cho gia đình: 15,000 yên/tháng

=>Bao gồm Wifi, miễn phí nước

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs