• 正社員
  • 群馬県
  • 正社員
  • 群馬県

GUNMA

〇Lương cơ bản: 180,000 yên

〇 Thưởng: 2 lần/năm

〇Chế độ tăng lương đầy đủ

〇Nghỉ 105 ngày/năm

〇Giờ làm việc: 8 tiếng/ngày

Môi trường làm việc dễ chịu, có senpai người Việt

※Thưởng nhiều  dựa theo năng lực, mức độ cố gắng

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs