• 正社員
  • 愛知県
  • 正社員
  • 愛知県

AICHI

〇Lương cơ bản: 180,000 yên(1,040 yên/1h)

※Trợ cấp ngoài giờ:

=>40 tiếng tăng ca: 50,000 yên(1,300 yên/1h)

〇Tổng lương: 230,000 yên

〇 Tăng lương: hàng năm

=>Dựa vào thành tích năm trước

〇Ngày nghỉ: 6 ngày/tháng

〇Giờ làm việc:

①09:00~18:00
②12:00~21:00
③15:00~24:00
④18:00~03:00

〇Ưu điểm:

※Tăng lương nếu có bằng cấp chuyên môn và kinh nghiệm

※Hỗ trợ suất ăn nhân viên

※Nơi làm việc thuận tiện đi lại

※Mức lương cơ bản cao

〇Điều kiện:

※JLPT N2

※Thông báo với công ty trước khi chuyển nhà

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs