SAITAMA,CHIBA,TOKYO,KANGAWA

〇Lương cơ bản: 208,000 yên

※Trong lương cơ bản có 32 tiếng làm thêm
※Nếu làm thêm hơn 32  tiếng sẽ trả thêm tiền tăng ca

〇 Tăng lương 2 lần/năm

〇Thưởng 2 lần/năm

〇Tháng nghỉ 8 ngày

※Giờ làm việc:
(1)9:00~19:00

(2)19:00~5:00

※Thử việc 2 tuần có lương

※Làm việc quanh khu vực Kanto

 

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs