• 正社員
  • 東京
  • 正社員
  • 東京

TOKYO

〇3 tháng đầu:

Lương cơ bản: 250,000 yên

※Trợ cấp làm đêm: 2man(bình quân 6 lần)

※Mức lương dự đoán: 270,000 yên

〇4 tháng trở đi:

Lương cơ bản: 270,000

※Trợ cấp làm đêm: 2man(bình quân 6 lần)

※Mức lương dự đoán: 290,000 yên

〇 Thưởng/Tăng lương đầy đủ

〇 1 tháng nghỉ trên 6  ngày

※Giờ làm việc
①7:00~17:00
②12:00~22:00
③22:00~8:00

※Được học kiến thức món ăn truyền thống Nhật

※Chế độ tăng lương phù hợp với thành tích

※Lương cao, phù hợp với điều kiện kinh tế của ứng viên

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs