• 正社員
  • 東京
  • 正社員
  • 東京

KANTO

Lương cơ bản: 199,400 yên

※Trong lương cơ bản có 71 tiếng làm thêm: 10,0600 yên
※Nếu làm thêm hơn 71 tiếng sẽ trả thêm tiền tăng ca

Lương dự đoán:  300,000〜440,000 yên

〇 Tăng lương đầy
〇 1 tuần  nghỉ 2 ngày

Giờ làm việc
5:30~22:30(cơ bản 8 tiếng/ ngày, giải lao 1h)

※Bắt buộc phải làm thử việc 3 tháng ở công ty(28man

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs