• 正社員
  • 東京
  • 正社員
  • 東京

KANTO

〇Lương cơ bản: 200, 000〜yên

※Sau khi vào công ty kể từ năm thứ 3 trở đi lương lên đến 260,000 yên

〇Thưởng: 2 lần/năm

〇 Tăng lương: 10,000~ yên(Dựa vào thành tích năm trước)

 〇 Tháng nghỉ 5 ngày trở lên

Giờ làm việc
10:30~20:30(giải lao 180 phút)

※Trợ cấp bữa ăn 2 lần/ngày

※1 tháng tăng ca trung bình 30 h

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs