• 正社員
  • 青森県
  • 正社員
  • 青森県

AOMORI

※Lương cơ bản:  179,920 yên

※ Trợ cấp cải thiện: bao gồm trong lương thưởng 1 năm/2 lần

※ Trợ cấp  làm đêm :  12,740 yên/lần( tháng 5 lần )

※Thưởng:  1 năm/2 lần

=>1 lần/ 5~8man

=>Có bằng Kaigo Fukushi thưởng thêm

※Có  tăng lương

※Ngày nghỉ: 84 ngày/ năm

※Giờ làm việc:

①8:00-17:00
②10:00-19:00
③17:00-9:00

※Hỗ trợ kí túc xá

※Hỗ trợ đưa đón đối với người sống ở TOUHO và HOKKAIDO

※Thưởng bằng cấp  KAIGO FUKUSHI

※Trợ cấp bữa ăn miễn phí 11,070 yên/27 ngày làm

※Trợ cấp xe đạp

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs