• 正社員
  • 長野県
  • 正社員
  • 長野県

NAGANO

※Lương cơ bản: 160,000~195000 yên

※Trợ cấp làm đêm : 3,000 yên/lần( tháng 4〜6 lần )

〇 Mức lương dự đoán: 172,000〜213,000 yên

〇Lương về tay: khoảng 147,000〜183,000 yên

※Thưởng:  năm/2 lần/ 2 tháng lương

※Có  tăng lương: 2000- 3000 yên

※Năm nghỉ 105 ngày

※Giờ làm việc:

1) 7:00〜16:00
2) 9:00〜18:00
3) 11:00〜20:00
4)17:00~10:00

※Môi trường làm việc thoải mái kể cả chưa có kinh nghiệm

※Lương cao, đãi ngộ thưởng nhiều

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs