Tuyển dụng điều dưỡng Tokyo (nữ) OP-08459  

  • 正社員
  • 東京
  • 正社員
  • 東京

Tokyo 

■ Lương  bản: 175,249 yên 
■ Bổ sung cải thiện điều trị: 13,000 yên 
■ Trợ cấp ca đêm: Trung bình 5 lần 40.000 yên (8.000 / 1 lần) 
■ Tổng (tham khảo): 228,249 yên 
■ Tiền mang về nhà: 191,980 yên 
Sẽ được dạy việc để sau khi làm 3 tháng  thể làm đêm. 
 thưởng (hai lần một năm vào tháng Giêng  tháng Bảy, tùy thuộc vào hiệu quả kinh doanh) 
Nghỉ  tháng 9 ngày (2 ngày nghỉ theo nguyện vọng) 
・ Hiện đã  hơn 10 người Việt Nam đang làm việc

→Liện hệ qua Facebook

 

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs