• 正社員
  • 大阪
  • 正社員
  • 大阪

Osaka

 Lương cơ bản: 175,000 yên
■ Bổ sung cải thiện điều trị:  15,000 円 〜 25,000 yên
■ Trợ cấp ca đêm: Trung bình 2 đến 3 lần 5000 yên
* Có bằng Kaigo Fukushi thưởng 5,000yên
■ Có thưởng 2 tháng lương (hai lần một năm vào tháng Giêng và tháng Bảy)
■Có chế độ tăng lương đầy đủ, 1 tháng khoảng 1000sen đến 2000sen
■ Nghỉ 104 ngày

Lịch làm việc:

* 07:15〜15:15
* 10:00〜18:00
* 11:00〜19:00
* 17:00〜09:00

■Lương cao, điều kiện làm việc thuận tiện 

→Đơn tiếng nhật

→Liện hệ qua Facebook

 

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs