• 正社員
  • 埼玉県
  • 正社員
  • 埼玉県

SAITAMA

〇Lương cơ bản: 171,596 yên

※Trợ cấp ngoài giờ:

=>30 tiếng tăng ca: 37,125 yên

=>20 tiếng tăng ca: 24,750 yên

〇Tổng lương: 196,346〜208,721 yên

〇Thưởng: 1 lần/năm

〇 Tăng lương: hàng năm

=>Dựa vào thành tích năm trước (1man/tháng)

〇Ngày nghỉ: 2 ngày/tuần, 105 ngày/năm

〇Giờ làm việc:

  9:00~22:00=>8 h/ngày

〇Ưu điểm:

※Hỗ trợ suất ăn nhân viên

※Chế độ khen thưởng, tăng lương giành cho nhân viên xuất sắc

※Mức lương cơ bản cao

〇Điều kiện:

※Đến quán học việc trước 2-3 ngày

※Ưu tiên ứng viên có thể chuyển nhà gần nơi làm

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs