• 正社員
  • 埼玉県
  • 正社員
  • 埼玉県

SAITAMA

〇Lương cơ bản: 171,596 yên

〇30 tiếng tăng ca: 37,125 yên

〇20 tiếng tăng ca: 24,750 yên

=>Tổng lương: 196,346〜208,721 yên

〇Thưởng: 1 lần/năm

〇 Tăng lương hàng năm: dựa vào thành tích năm trước

=>Lên đến 1man/tháng

〇 Tuần nghỉ 2 ngày

〇Giờ làm việc:

  9:00~22:00

=>8 h/ngày

〇Ưu điểm:

※Hỗ trợ suất ăn cho nhân viên

※Chế độ khen thưởng, biểu chương cho nhân viên xuất sắc

※Tăng lương thích đáng dựa vào năng lực, mức độ cố gắng

〇Điều kiện:

※Đến quán học việc trước 2-3 ngày

※Ưu tiên ứng viên có nguyện vọng chuyển đến gần quán

→Liện hệ qua Facebook

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs