• 正社員
  • 東京
  • 正社員
  • 東京

TOKYO

〇3 tháng đầu:

※Lương cơ bản: 250,000 yên

〇Sau 3 tháng:

※Lương cơ bản: 270,000 yên

※Trợ cấp đi lại hàng tháng

〇 Thưởng: dựa vào thành tích công ty

〇Tăng lương: dựa vào thành tích cá nhân

〇Ngày nghỉ: 6 ngày trở lên/tháng

※Giờ làm việc
①7:00~17:00
②12:00~22:00
③22:00~8:00

〇Ưu điểm:

※Cơ hội học cách chế biến món Nhật

※Lương cao, tăng lương phù hợp với thành tích

〇Điều kiện:

※Yêu cầu chứng chỉ nhà hàng

タグ:

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Mọi người chưa nhấn theo dõi thì hãy nhấn theo dõi giúp bên mình nha.
※Nếu nhấn theo dõi các bạn sẽ thấy đơn mới bên mình cập nhật thường xuyên trên Facebook

Câu hỏi liên quan đến đơn tuyển hoặc bạn muốn ứng tuyển

Contact us

Related Jobs