OP-10595|nhà hàng thịt nướng [Tokyo, Hyogo, Osaka]

Hệ thống nhà hàng thịt nướng nổi tiếng
OP-10595 nhà hàng thịt nướng nam,nữ
※Tiếng nhật giao tiếp n3 OK
🧰Nơi làm việc: 東京都;大阪府;兵庫県
💴Lương 250,000円 (bao gồm 33 tiếng tăng ca cố định)
⏰Thời gian làm việc
①9:30~23:00
②13:00~23:00
1 tháng nghỉ 6 buổi trở lên
💯Tăng lương hàng năm dựa vào năng lực
😻Ưu điểm:
※quán ngay ga lớn quanh Tokyo, Hyogo, Osaka
※Không giỏi tiếng, chưa có kinh nghiệm vẫn ứng được quán sẽ đào tạo từ a đến z
※Free 1 bữa makanai

※Đã có senpai đang làm tại các quán

TEL:080-7244-1988📞

関連記事

返信